|   امروز : جمعه 8 اسفند 1399
header  مواد اولیه مورد استفاده :
تنظیم جیره های غذایی با استفاده از نرم افزارهای SPARTAN و UFFDA و WUFFDA توسط متخصصین تغذیه دام و با استفاده از تنوعی از خوراک ها ، مکمل ها و افزودنی های پرکیفیت به شرح اقلام ذیل انجام می شود.دانه ذرت، دانه گندم ، گنجاله سویا ،گلوتن گندم ،روغن سویا ،آنتی بیوتیک های مجاز، انواع آنزیم ها (گریندازیم، آویزایم ،کمین و فیتاز ) ، انواع پروبیوتیک و پری بیوتیک ها (همانند فرمکتو ،پریمالاک ،گالیپرو، و بیومین و ایمبو )، پودر صدف ، دی کلسیوم فسفات ، آنزیمیت ، بنتونیت ، نمک طعام ، جوش شیرین ، مکمل ویتامینه ،مکمل معدنی ، کولین کلراید ، اسید آمینه های سنتتیک (دی ال متیونین ، ال لیزین و ال ترئونین ).
شرکت تولید خوراک دام و طیور زرین امروان


: متن جستجو نوع مقاله         نمایش


444
  عنوان  : Cannibalism: Prevention and Treatment
 

چکیده :
Cannibalism in fowl is a costly and vicious habit that poultry producers can not afford to ignore. It may occur at any age among all breeds, strains and sexes of fowl.
131 دریافت فایل مقاله star
433
  عنوان  : Cannibalism in Poultry
 

چکیده :
Pecking and cannibalistic behaviour are considered serious welfare and economic problems to poultry producers world wide. Pecking is a natural expression of dominance in poultry flocks. Dominant birds will peck at the submissive members of the flock or its cage mates. Unfortunately, pecking can also be a learned behaviour and is enhanced by the flock observing other birds engaging in the behaviour. Aggressive pecking, which causes beak inflicted injuries, can lead to cannibalism.
199 دریافت فایل مقاله star
402
  عنوان  : Scientific Opinion on the safety and efficacy of zinc compounds
 

چکیده :
ABSTRACT The Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) has assessed seven zinc compounds in the current application: zinc acetate, dihydrate; zinc chloride, anhydrous; zinc oxide; zinc sulphate, heptahydrate; zinc sulphate, monohydrate; zinc chelate of amino acids, hydrate; zinc chelate of glycine, hydrate.
900 دریافت فایل مقاله star
391
  عنوان  : Aflatoxins:Contamination, Analysis and Control
 

چکیده :
Aflatoxins are toxic metabolites produced by different species of toxigenic fungi, called mycotoxins. Humans can be exposed to aflatoxins by the periodic consumption of contaminated food, contributing to an increase in nutritional deficiencies, immunosuppresion and hepatocellular carcinoma
336 دریافت فایل مقاله star