|   امروز : یکشنبه 8 خرداد 1401
کارخانه تولید کننده خوراک دام وطیور بابل تولید کننده خوراک دام وطیور
)طیور صنعتی، طیور بومی، طیور شکاری، کنسانتره دامی، اسب، کبک، بلدرچین، بوقلمون، قرقاول، حیوانات خانگی(,


: متن جستجو نوع مقاله         نمایش


423
  عنوان  : استرس گرمایی در طیور
 

چکیده :
تنش گرمایی چیست؟ وقتی پرندگان برای تعادل حرارت در بدن و از دست دادن حرارت از بدن دچار مشکل می شوند، در معرض تنش گرمایی قرار می‌گیرند. چنین واقعه‌ایی می‌تواند در تمام سنین و در انواع گروه‌های طیور اتفاق بیافتد.
71 دریافت فایل مقاله star
342
  عنوان  : کنترل استرس گرمایی و کوکسیدیوز در گله های جوجه گوشتی
 

چکیده :
دو ماهنامه علمی و ترویجی / شماره چهارم / خرداد و تیر ماه 1392 واحد تحقیق و توسعه شرکت خوراک دام و طیور زرین امروان راه های کاهش استرس گرمایی در سالن پرورش گرمای موجود در سالن پرورش از دو منبع منشأ می گیرد. این منابع شامل عوامل بیرون سالن (مانند تابش آفتاب به سقف و سطوح و هوای گرم ورودی از هواده ها و دیگری عوامل درون سالن (مانند جوجه ها وتجهیزات، به ویژه منابع روشنایی هستند. 80 % گرمایی که در سالن تجمع می یابد، توسط جوجه ها تولید می شود. اصلی ترین عامل ثابت نگه داشتن دما در حد مطلوب برای جلوگیری از کاهش عملکرد پرنده، تهویه است. راه های کاهش استرس گرمایی مستقل از دمای سالن یکی از راه های مهم کاستن از تنش گرمایی، بدون این که دمای سالن کاهش قابل توجهی یابد، کمک به راه های محسوس دفع حرارت از بدن طیور است. این کار با جابجایی هوا و برداشت گرمای اضافه از اطراف پرنده میسر می شود. ساده ترین روشی که برای نیل به این هدف به نظر می رسد، استفاده از هواکش نصب شده درون سالن است. نصب هواکش های درون سالن، به دو طریق با کارایی مطلوبی همراه است...
589KB دریافت فایل مقاله star
311
  عنوان  : مديريت بستر در سالن هاي پرورش جوجه هاي گوشتي
 

چکیده :
ماهنامه علمی و ترویجی شماره اول- آذرماه 1391 . از اصلي ترين عوامل موثر براي دستيابي به حداكثر توليد اقتصادي، مديريت پارامترهاي محيطي و به خصوص مديريت يستر در سالن پرورش مي باشد. چرا كه وجود بستر مناسب خود حكايت از مناسب بودن شرايط محيطي در سالن دارد. به طور كلي به مخلوطي از فضولات دفعي طيور وكاه و كلش كه در ابتداي دوره در سالن پرورش پخش شده بستر گفته می شود. هر دو عامل تهويه و وضعيت حرارتي سالن، از جمله فاكتورهاي بحراني هستند كه دائما بايد توسط پرورش دهندگان كنترل شوند. به عنوان مثال اگر رطوبت سالن به دقت تحت نظارت قرار نگيرد، بستر موجود در سالن خيس شده و سطح لغرنده و چسبناكي را به وجود خواهد آمد
132KB دریافت فایل مقاله star