افتخارات - کارخانه تولید خوراک دام و طیور زرین امروان

دسته بندی محصولات

مازندران - بابل - رجه

info@zarrinamravan.com

0911-114-0994

شنبه تا پنجشنبه 7 تا 16

بانوی کارآفرین نمونه صنعت خوراک دام و طیور

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مازندران - سال 1392

دبیرستان ایراندخت قائم

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مازندران - سال 1391

جهاد کشاورزی - سال 1384

تولید کننده نمونه سازمان جهاد کشاورزی - سال 1393

جهاد کشاورزی - سال 1389

جهاد کشاورزی - سال 1387

تقدیرنامه ی شرکت تولیدی نگین فسفات شمال